Google+

Седем причини да изберете ивайловградския гнайс

Гнайсът е естествен камък, който има редица преимущества пред някои други материали, използвани в строителството.

Седем причини да изберете ивайловградския гнайс

1. Ивайловградският гнайс е природен продукт със свойства, определени от свързаните в него минерали. Гнайсът държи ключова позиция сред строителните материали.

2. Ивайловградският гнайс е еколкогичен продукт. Добива се естествено в практически готов вид. Не е необходима значителна трудоемка работа за неговото реално производство. Енергия се изразходва за добива и обработката, но това е значително малко, в сравнение с много други строителни материали. Неизползваните малки скални парчета и отпадъци се използват за запълване на кариерата, от която за били добити. По този начин нищо не се губи в природния цикъл.

3. Ивайловградският гнайс е съвместим с околната среда. Като естествен строителен материал, той не съдържа вредни за здравето вещества. Това го прави безопасен и позволява да бъде използван и на места за хранене. Също така, в случай на пожар, гнайсът не отделя никакви опасни вещества.

4. Ивайловградският гнайс е разнообразен. Архитектите и строителите имат отличен избор от цветови варианти. Понеже при образуването му минералите са неравномерно разпределени, в гнайса се формират красиви ивици с различна ширина. Размерът на плочите може да бъде по ваш избор, за да пасне на вашия личен проект. Неповторимите нюанси, форма и размери на детайлите потвърждават уникалността на този строителен материал.

5. Ивайловградският гнайс старее бавно и красиво. Докато много строителни материали с на годините стават неугледни, естественият камък добива естествена патина, която по никакъв начин не е в ущърб на визията му. Може да се каже, че гнайсът е като хубавото вино. С течение на времето той разкрива все по-ясно елегантността си. Почистването на този тип естествен камък е лесно и евтино. Дори 100-годишни подови настилки могат да бъдат реставрирани до оригиналния си вид.

6. Ивайловградският гнайс е материал, който се предлага на достъпни цени. Ако обмислите дългите години, които вложеният материал ще поддържа качаството си, без разходи за поддръжка, ще се убедите, че си заслужава. Независими изследвания показват, че в крайна сметка естествения камък не излиза по-скъпо от подобен на вид материал, но с изкуствен произход.

7. Ивайловградският гнайс има отлични физико-механични характеристики. Притежава много добра топлопроводност и огромен капацитет за задържане на топлина. Използван като облицовка на фасада, гнайсът поглъща излъчваната от слънцето топлина и предпазва от нежелано загряване на сградата. Тестовете показват, че е необходима енергия от 100–150 киловатчаса на кв.м. при фасада с естествен камък, в сравнение с 300–700 киловатчаса на кв.м. за отоплението на сграда със стъклена фасада. Ивайловградският гнайс е и много устойчив. Покритията не показват почти никакви следи от употреба дори след десетилетия ползване.


«