Google+

Артикули

Фирма „Натурал стоун” ООД предлага следните материали от гнайс:

Зидария
Изрезка - жълта Кокал
Изрезка - сива
Облицовка златисто-бежова Облицовка сива Едри плочи - сиви
Оформен жълт
Оформен сив
Павета сиви


ФИЗИКО - ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ИВАЙЛОВГРАДСКИЯ КАМЪК ГНАЙС

 Обемна плътност ρ

g/cm3

2.58

 Специфична плътност ρs

g/cm3

2.66

 Обем на порите n

%

3.01

 Коефициент на порите е

-

0.031

 Якост на натиск във въздушно сухо състояние R H C

x105 Pa

378.40

 Водопопиваемост

%

0.49

 Якост на натиск във водонапито състояние R H В

x105 Pa

344.9

 Износване по “Девал”

%

5.5

 Якост натиск след 25-кратно замразено състояние R H 3

x105 Pa

325.9

 Коефициент на мразоустойчивост

-

0.86

 Загуба в маса след 25-кратно замразяване

%

0.12