Google+

Структура на гнайса

Описаната по-горе текстура, скалните ивици или шистозността, могат да обхващат големи участъци от скалата, образувайки симетрични прави линии или разслед и извити, нагънати и изкривени по сложен начин линии. Те могат да обхващат различни по размер участъци, включително такива, които са съвсем малки или дори микроскопични.

Примерите за толкова сложно нагънати и компресирани гнайси като цяло свидетелстват за многократни мощни движения, причиняващи деформация и нагъване: по-ранните движения създават гнайсовата структура, а последващите водят до нагъване, въпреки че в някои случаи е възможно двата процеса да са протекли едновременно. Също както при някои гранити, така и при някои гнайси може да се наблюдава определена порфирна текстура с големи, ясно изразени кристалчета фелдшпат, отличаващи се със сравнително обособена кристална форма.

Като цяло тези гнайси следва да се разглеждат като порфирни гранити, които са възприели гнайсова текстура, въпреки че в някои случаи е възможно големите кристалчета да са имали различен произход и да са се превърнали в гнайс в резултат на привнесен материал. Тези гнайси са подобни на или могат да се превърнат в типове скали с ронлива, плътна, лещовидна текстура, съдържащи фелдшпат или кварц в яйцевидна форма. Скалите, съдържащи такива яйцевидни участъци, се наричат очни гнайси.

Както вече стана ясно, гнайсите могат да имат най-различен произход. При някои от тях се наблюдават камъчета от съществувалите преди образуването на гнайса скални маси – гранит, кварцит и т.н. Те обикновено са част от плоски лещовидни маси, но пъроначалният им характер личи добре и става ясно, че в тези случаи гнайсът първоначално е представлявал конгломерат, чиито по-фини частици са претърпели метаморфоза, докато по-големите камъчета са се променили само по форма.